Stichting Cultuur Moerdijk

 

ALGEMEEN
De Stichting Cultuur Moerdijk is de juridische opvolger van de in 1996 opgerichte Stichting Cultuur Zevenbergen.. De Stichting heeft als doel ‘het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord’.
Voor meer informatie:  LEES VERDER

U kunt de Stichting ook op You Tube bekijken. >>> KLIK HIER <<<

ACTIVITEITEN
Voor een overzicht van de ontwikkelde activiteiten: LEES VERDER

BELEIDSPLAN
Bekijk hier het beleidsplan van Stichting Cultuur Moerdijk 2017-2020.

Beleidsplan SCM – 2017-2020

ANALYSE ENQUETE 2017/2018
Najaar 2017 hebben we als Stichting Cultuur Moerdijk een enquête uitgezet binnen de culturele sector gemeente Moerdijk.
Deze enquête is door het bestuur nu geanalyseerd en onder andere gezonden aan de fractievoorzitters van de politieke partijen. In de uitwerking hebben we een hoofdconclusie opgenomen met daarin een paar vragen voor de politieke partijen.
We hopen natuurlijk op korte  termijn antwoorden te mogen ontvangen en deze zullen uiteraard ook gepubliceerd worden.U kunt de analyse van de gehouden enquête hier lezen.           Voor de analyse   >>>  KLIK HIER <<<

VOUCHERS
Vouchers die geldig zijn gedurende 2018, zijn alleen dit jaar inwisselbaar voor een toegangsbewijs voor uitvoeringen, concerten etc. van diverse verenigingen of stichtingen binnen de gemeente Moerdijk.
Vouchers uit 2017 kunnen niet meer gebruikt worden.
Om te zien welke dat zijn LEES VERDER

ANBI
De Stichting Cultuur Moerdijk is gerangschikt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat levert de schenker extra fiscale voordelen op!
Voor meer informatie. LEES VERDER

FINANCIEEL OVERZICHT
Voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de laatste twee jaar,
LEES VERDER   

GEÏNTERESSEERD?
Wilt ú een bijdrage leveren? Onze Stichting kan altijd extra vrijwilligers gebruiken! Neem contact op met de coördinator van de betreffende werkgroep of met het bestuur van onze Stichting (zie contactgegevens)..
Aan bestuurders en vrijwilligers van de Stichting wordt geen beloning toegekend; wel hebben zij in voorkomende gevallen recht op vergoeding van door hen gemaakte kosten.

RB_logo_gd_cmyk