Stichting Cultuur Moerdijk

ALGEMEEN
De Stichting Cultuur Moerdijk is de juridische opvolger van de in 1996 opgerichte Stichting Cultuur Zevenbergen.. De Stichting heeft als doel ‘het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord’.
Voor meer informatie:  LEES VERDER

U kunt de Stichting ook op You Tube bekijken. >>> KLIK HIER <<<

ACTIVITEITEN
Voor een overzicht van de ontwikkelde activiteiten: LEES VERDER

BELEIDSNOTA
Een nieuw beleidsplan is in voorbereiding. Zodra mogelijk komen wij daar op terug.

VOUCHERS
Vouchers die geldig zijn gedurende 2017, zijn alleen dit jaar inwisselbaar voor een toegangsbewijs voor uitvoeringen, concerten etc. van diverse verenigingen of stichtingen binnen de gemeente Moerdijk.
Om te zien welke dat zijn LEES VERDER

ANBI
De Stichting Cultuur Moerdijk is gerangschikt als een Culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat levert de schenker extra fiscale voordelen op!
Voor meer informatie. LEES VERDER

FINANCIEEL OVERZICHT
Voor een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de laatste twee jaar,
LEES VERDER   (Herziening volgt op korte termijn)

GEÏNTERESSEERD?
Wilt ú een bijdrage leveren? Onze Stichting kan altijd extra vrijwilligers gebruiken! Neem contact op met de coördinator van de betreffende werkgroep of met het bestuur van onze Stichting (zie contactgegevens)..
Aan bestuurders en vrijwilligers van de Stichting wordt geen beloning toegekend; wel hebben zij in voorkomende gevallen recht op vergoeding van door hen gemaakte kosten.

RB_logo_gd_cmyk