Terug

Jurylid Conny van Aken


Omschrijving:

Ik ben geboren als Corrie van Aken in Zevenbergen. ‘Ja’ was het antwoord dat ik gaf toen het vorige jurylid uit Zevenbergen mij vroeg om deel te nemen aan de werkgroep Cultuurprijs Moerdijk. Ik ben trots op het grote aantal culturele activiteiten in onze gemeente en de verscheidenheid hiervan. Geweldig dat zoveel mensen initiatieven ontplooien en hun creatieve ideeën in de meest verschillende vormen presenteren aan de bevolking. Dat is samenleven, mensen enthousiast maken en laten genieten van het leven. Cultuur in de meest brede vorm doet een beroep op de creativiteit die in ons is, in welke vorm dan ook.

Het is een grote verantwoordelijkheid om de jaarlijkse prijs toe te kennen aan vereniging  en/of personen in Moerdijk. Gelukkig hebben we daarvoor een commissie die breed is samengesteld en onafhankelijke keuzen kan maken. Ik hoop nog lang een bijdrage te kunnen leveren aan de Cultuurprijs om zo te stimuleren dat mensen de schoonheid van cultuur ontdekken.

Jurylid Conny van Aken | Zevenbergen