Terug

ARCHIEF: Cursus: Red jezelf in het museum

Datum: maandag 07 oktober 2019
Locatie: Bibliotheek VANnU in Zevenbergen.

Impressie:

Een cursus kijken naar- en beleven van stromingen in de moderne kunst.

In de Cursus: Red jezelf in het museum blijven we de titel trouw.
Bij het behandelen van verschillende stromingen uit de hedendaagse kunst stellen we het kijken voorop. Middels het kijken ontrafelen we gezamenlijk verschillende kunstwerken en kunststromingen. In elke les behandelen we een thema en gaan we de diepte in waarbij we kijken naar de ontwikkeling van de kunst vanuit het verleden gekoppeld aan kunststromingen van het heden. Het thema van de les is in wezen een perspectief, een bepaal-de bril waardoor we naar kunst kijken. Bijvoorbeeld de bril: Kunst en taal, waarin we be-spreken hoe taal een onderdeel wordt van de kun-sten en uiteindelijke de kunst talig wordt. De brillen fungeren als een reis door de kunstgeschiedenis van 1900 tot nu. Door de kunsten te bespreken middels brillen onderzoeken we hoe de heden-daagse kunst zich heeft kunnen ontwikkelen tot wat het nu is en krijgen we meer kennis en begrip van wat we zien en waarom we het zien in musea.

Als aanvulling op de lessen bezoeken we gezamenlijk een museum, om ons oog en geest op de proef te stellen. Een cursus kijken naar- en beleven van stromingen in de moderne kunst.

Aan de orde komen onder meer:

 • Realisme Impressionisme
 • De Stijl Kubisme
 • Surrealisme Dadaïsme
 • Performance art Pop Art
 • Zero Minimalisme
 • Futurisme Internetkunst
 • Conseptualisme Fluxus

Naast deze onderwerpen is er voldoen-de ruimte om zelf onderwerpen aan te dragen.

De cursus bestaat uit 8 bijeenkomsten in Zevenbergen en het bezoek aan een expositie. De datum hiervoor wordt later afgesproken.

De docenten:
De cursus wordt gegeven door Inouschka de Nooijer en Donald Schenkel, beide afgestudeerd aan de Willem de Kooning Academie als Docent Beeldende Kunst en Vormgeving. Met deze studie als achtergrond verbinden zij hun kunstenaarschap aan hun docentschap.
Inouschka werkt als kunstenaar en onderneemt zij verschillende projecten waarin zij onderzoek en beeld aan elkaar verbindt. Inouschka is de bevrager die met haar vriendelijke vragen de zaken tracht te doorgronden. Naast haar artistieke praktijk werkt zij ook in de buitenschoolse educatie bij het Stede-lijk Museum Schiedam. In haar artistieke praktijk verbindt zij onderzoek en beeld aan elkaar. Donald werkt als beeldend kunstenaar en is aangesloten bij de galerie Assembled by Root. In zijn artistieke praktijk werkt hij met kleurverlopen en start hij vaak van-uit literatuur. Donald is de onderbrenger, die ideeën, kunstwerken en anekdotes probeert onder te brengen in structuren en verhalen.

Cursusinformatie:
De cursus wordt gegeven in de Bibliotheek VANnU Kasteelweg 3 in Zevenbergen.

De cursusavonden zijn op maandag:

 • 7 oktober
 • 4 november
 • 2 december
 • 6 januari
 • 3 februari
 • 2 maart
 • 6 april
 • 4 mei

Altijd van 19.45—21.45 uur

De kosten bedragen € 160,00 per deelnemer.

Aanmelden:
Stuur een e-mail voor meer informatie en aanmelden naar: cursussen@cultuurmoerdijk.nl

Red jezelf in het museum. Een cursus kijken naar- en beleven van stromingen in de moderne kunst