Terug

Van afval tot kunst


Omschrijving:

‘VAN AFVAL TOT KUNST’

Doel van dit project is om jonge kinderen bewust te maken van de wereld om zich heen. De nadruk ligt op het feit dat afval niet altijd afval is en dat als je iets weggooit het niet echt weg is. Afval weggooien heeft gevolgen voor het milieu maar je kunt er ook iets heel moois van maken! Onze wereld is in hoog tempo aan het vervuilen. Op de oceaan drijft een enorme hoeveelheid plastic-soep, en hoewel veel mensen hun afval scheiden zodat het gerecycled kan worden, zijn er ook nog steeds lieden die hun afval in de sloot dumpen. We laten aan de volgende generatie een vieze, van plastic vergeven aardbol na.

De directe aanleiding voor het project kan zijn de jaarlijks gehouden Opschoonweek: een week waarin de inwoners van Nederland hun directe leefomgeving opruimen. Leerlingen van de basisschool zorgen er dan gezamenlijk voor dat hun schoolplein en groen om de school vrij worden gemaakt van zwerfvuil. Goed kijken naar de wereld om je heen is een belangrijk deel van het creatief proces. Eeuwenlang was de directe waarneming het enige onderwerp van kunst en kunstenaars. Door goed te kijken leer je om waar te nemen en dat is het begin van het zelf weergeven van je eigen wereld(beeld).

Voorbereiding
Er wordt via de kinderen aan hun ouders gevraagd om de weken voorafgaand aan het project afval te verzamelen. Blikken, (hard)plastic verpakkingen, kapot speelgoed en allerhande, voornamelijk plastic spulletjes. De leerkracht kan in de les al iets vertellen over de “plastic-soep” in zee en aan de kinderen uitleggen waarom je nooit afval zomaar op straat moet gooien. Als introductie van het project bij de leerlingen wordt kort uitgelegd waarom we dit project doen. Dit wordt geïllustreerd met een voorbeeld en fotopresentatie. We hebben het over de afval-soep, maar blijven ook dicht bij huis, bij de eigen belevingswereld van de kinderen.

Uitwerking
Daarna is het de bedoeling dat de kinderen een robot of robotdier in elkaar gaan zetten. Ook kunnen andere vormen gemaakt worden van het verzamelde materiaal, dat vooral uit plastic flessen, blikken en blikjes, doppen en bakjes bestaat. Wij zorgen voor extra materiaal waar haren, hoeden en ogen van gemaakt kunnen worden.

Docenten:
San Vermaas

Duur van het project:                                                        Doelgroep:
Een dagdeel (± 2 uur)                                                       Groep 3 t/m 8 basisonderwijs

Meer informatie ‘Afvalkunst’
San Vermaas
san.vermaas@ziggo.nl