Kunst op school

Wij zijn KOS – Kunst Op  School, een enthousiaste groep kunstenaars die een grote affiniteit heeft met Kunst & Cultuureducatie op basis( scholen)KOS maakt onderdeel uit van de Stichting Cultuur Moerdijk. Dit maakt het mogelijk om scholen deels gesubsidieerde workshops aan te bieden.
Alle docenten hebben ervaring met het werken met kinderen.

DOELSTELLING

De ontwikkeling van de kinderen te stimuleren in educatieve en leuke kunstles en deze tevens in een (sociaal) maatschappelijke context te plaatsen.  Soms worden lessen ondersteund  door een korte introductie kunstgeschiedenis die aansluit bij het onderwerp  of thema waarmee later gewerkt gaat worden.
Tijdens de lessen komen er 3 competenties aan bod, te weten: het onderzoekend vermogen, het creërend vermogen en het reflecterend vermogen. Het is dus een samenhangend geheel van vaardigheden, kennis en attitude; iets kennen, iets kunnen en aangesproken worden op je houding. Dit altijd in een veilige en fijne setting.

PROJECTEN

KOS biedt losse workshops aan maar kan ook schoolbrede projecten verzorgen. Hierbij valt te denken aan bijvoorbeeld de Kunst & Cultuurroute, open monumenten dagen, bevrijdingsfestival. Scholen kunnen ook zelf met projecten komen, waar wij dan bij kunnen aansluiten.

DOCENTEN/ SPECIALISME

Thea Noteboom
Inge van Rijsbergen
Hella Sluyters
Ankie de Groot Winkelman
Callista Both
Lynda Neve
Mieke Veltman
Contactpersonen:
Mieke Veltman
Thea Noteboom

Keramiek
Textielkunst
Vilten en textiel
Beeldende kunst en textiel
Beeldend
Theater en drama
Schilderen en textiel

mieke.veltman@hotmail.com
theantb@hotmail.com

Voor 2019 is een nieuw project gestart in augustus 2019.
Voor nadere informatie >>> KLIK HIER <<<