Terug

Deelnamereglement


Omschrijving:

VOORWAARDEN  2018 voor deelname aan de KUNST & CULTUUR ROUTE Moerdijk

De KUNST & CULTUUR ROUTE wordt ieder jaar gehouden in het 2e en 3e weekend van september, op diverse locaties door de gehele gemeente Moerdijk. De werkgroep werkt onder auspiciën van Stichting Cultuur Moerdijk.

Wilt u deelnemen aan de ROUTE? Lees dan eerst deze voorwaarden en vul dan vóór 31 mei het CONTACTFORMULIER in.
In juni ontvangt u van ons een mail met op welke locatie u kunt exposeren. Gaat u accoord met de toegewezen locatie dan kunt u het onderstaand bedrag overmaken.

V O O R W A A R D E N:

Kosten
De kosten voor deelname aan de KUNST & CULTUUR ROUTE bedragen € 15,- per deelnemer. Betaling geschiedt door het bedrag over te maken op rekeningnummer NL94 RABO 0155 2808 13 ten name van Stichting Cultuur Moerdijk, met de vermelding van Naam + Deelnemer Kunstroute. Pas als het geld bij ons op de rekening staat bent u definitief aangemeld.
Stichting Cultuur Moerdijk vraagt geen commissie bij verkoop. 
De locatiehouders mogen geen staangeld vragen aan de exposerende kunstenaars. Alle locaties zijn voor de bezoekers GRATIS toegankelijk.

Locaties
Welke locaties meedoen aan de ROUTE bepaalt de werkgroep. Heeft u een voorkeur voor een locatie geef dit dan op het inschrijfformulier aan. De werkgroep bepaalt na het inventariseren van de locaties en deelnemers, waar-wie exposeert. We proberen zo veel mogelijk rekening met uw voorkeur te houden.

De werkgroep streeft naar kwaliteit Om de KUNST & CULTUUR ROUTE een spraakmakend en vernieuwend evenement te laten zijn, vragen wij de exposanten inspirerend en vernieuwend werk te laten zien.

Deelname Jonge Kunstenaars
Zolang de financiële positie van de KUNST & CULTUUR ROUTE dit toelaat, is deelname voor jonge kunstenaars tot 30 jaar gratis.

Promotie KUNST & CULTUUR ROUTE
De coördinatie van de toelevering van flyers, posters en programmaboekjes op diverse locaties ligt in handen van de Werkgroep KUNST & CULTUUR ROUTE. Voor de verspreiding van posters, flyers en programmaboekjes is elke deelnemer zelf verantwoordelijk. Elke vorm van promotie voor de KUNST & CULTUUR ROUTE wordt op prijs gesteld.

Intellectueel eigendom
De deelnemende kunstenaar machtigt automatisch de KUNST& CULTUUR ROUTE om beeldmateriaal van de geëxposeerde kunstwerken te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Inrichten van de expositie
Het inrichten van de expositie gebeurt altijd in gezamenlijk overleg met mede exposanten en locatiehouder. De kunstwerken worden door de kunstenaar aangeleverd en opgesteld/opgehangen, meestal op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de KUNST & CULTUUR ROUTE. Soms kunt u in overleg met de locatiehouder ook al eerder terecht. Deelnemers zorgen zelf voor ophangmaterialen, sokkels, etc. De organisatie kan, waar nodig, in beperkte mate assisteren. Het is aan te raden vroegtijdig een afspraak te maken om de u toegewezen locatie te bekijken, of om te overleggen over de (on)mogelijkheden; in de praktijk blijkt voor veel problemen een oplossing te bestaan.

Aanwezigheid
Voor een succesvolle deelname is uw aanwezigheid tijdens de KUNST & CULTUUR ROUTE een vereiste.

Verzekering en aansprakelijkheid
De door u geëxposeerde kunstwerken zijn niet verzekerd tijdens de ROUTE.
De KUNST & CULTUUR ROUTE is niet aansprakelijk bij schade aan of diefstal van uw geëxposeerde werken.