Terug

Deelnamereglement K&M Route 2020


Omschrijving:

VOORWAARDEN  2020
voor deelname aan de
Kunst  & Monumenten Route Moerdijk           

Kosten

De kosten voor deelname aan de Kunst & Monumenten Route bedragen € 15,- per deelnemer/groep. Deze kosten zijn voor het vermelden van de deelnemersnaam of groepsnaam in de diverse communicatie middelen. Betaling geschiedt door het deelnamebedrag over te maken op rekeningnummer NL94 RABO 0155 2808 13 ten name van Stichting Cultuur Moerdijk, met als vermelding Deelname Kunstroute. 
De Stichting Cultuur Moerdijk vraagt geen commissie bij verkoop. Het eventueel afdragen van commissie bij verkoop aan locatiehouders, ligt in handen bij de locatiehouder zelf en gebeurt in overleg met de exposanten. De locatiehouders mogen geen staangeld vragen aan de exposerende kunstenaars.  Alle expositie locaties zijn voor de bezoekers GRATIS toegankelijk.

Deelname Jonge Kunstenaars
Zolang de financiële positie van de Kunst & Monumenten Route dit toelaat, is deelname voor jonge kunstenaars tot 30 jaar gratis.

Promotie Kunst & Monumenten Route
De coördinatie van de toelevering van flyers, posters en programmaboekjes op diverse locaties ligt in handen van de Werkgroep Kunst & Monumenten Route.  Voor de verspreiding van posters, flyers en e.d. is elke deelnemer zelf verantwoordelijk. Elke vorm van promotie voor de Kunst  & Monumenten Route wordt op prijs gesteld.   De Werkgroep  is verantwoordelijk voor de berichtgeving in de plaatselijke dagbladen,  weekbladen en Facebook.  Om de Kunst & Monumenten Route een spraakmakend en vernieuwend evenement te laten zijn, vragen wij de exposanten zo veel mogelijk met nieuw werk te exposeren.

Intellectueel eigendom
De deelnemende kunstenaar machtigt automatisch de Kunst & Monumenten Route om beeldmateriaal van de geëxposeerde kunstwerken te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Inrichten van de expositie
Het inrichten van de expositie gebeurt altijd in gezamenlijk overleg met mede exposanten en locatiehouder. Bij de selectiebrief vindt u een lijst met telefoonnummers en adresgegevens. De kunstwerken worden door de kunstenaar aangeleverd en opgesteld/opgehangen, meestal op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de Kunst & Monumenten Route. Soms kunt u in overleg ook al eerder terecht. Deelnemers zorgen zelf voor ophangmaterialen, sokkels, etc. De organisatie kan, waar nodig, in beperkte mate assisteren. Het is aan te raden vroegtijdig een afspraak te maken om de u toegewezen locatie te bekijken, of om te overleggen over de (on)mogelijkheden; in de praktijk blijkt voor veel problemen een oplossing te bestaan.

Aanwezigheid
Voor een succesvolle deelname is uw aanwezigheid tijdens de Kunst & Monumenten Route een vereiste. Als u met meerdere deelnemers op een locatie bent ingedeeld, kunt u onderling een rooster maken.

Verzekering en aansprakelijkheid
De door u geëxposeerde kunstwerken zijn niet verzekerd tijdens de ROUTE. De werkgroep Kunst  & Monumenten Route is niet aansprakelijk bij schade aan of diefstal van uw geëxposeerde werken.

Hierbij verklaar ik akkoord te gaan met de Voorwaarden 2020 Kunst  & Monumenten Route.

Als u deel wilt nemen aan de komende Kunst & Monumenten verzoeken wij u het inschrijfformulier zo volledig mogelijk in te vullen. Dit formulier is nog onder bewerking.