Terug

Deelnamereglement Kunst & Cultuur Route 2020


Omschrijving:

VOORWAARDEN  2020
voor deelname aan de

Kunst  & Cultuur Route Moerdijk           

Deelname Kunstenaars.

Zolang de financiële positie van de Kunst & Cultuur Route dit toelaat, is deelname voor jonge kunstenaars tot 30 jaar gratis.
Voor overige kunstenaars die deelnemen aan de Kunst en Cultuurroute bedragen de kosten € 15,- per deelnemersnaam of groepsnaam. Dit bedrag wordt gebruikt voor promotiedoeleinden  via meerdere mediakanalen. Tevens wordt de deelnemersnaam of groepsnaam vermeld op de flyer die voorafgaand aan de Kunst en Cultuurroute wordt verspreid.
Betaling geschiedt door het deelnamebedrag over te maken op rekeningnummer NL94 RABO 0155 2808 13 ten name van Stichting Cultuur Moerdijk, met als vermelding Deelname Kunstroute. 
De Stichting Cultuur Moerdijk vraagt geen commissie bij verkoop. Het eventueel afdragen van commissie bij verkoop aan locatiehouders, ligt in handen bij de locatiehouder zelf en gebeurt in overleg met de exposanten. De locatiehouders mogen geen staangeld vragen aan de exposerende kunstenaars.  Alle expositie locaties zijn voor de bezoekers GRATIS toegankelijk.
Definitieve acceptatie van deelname gebeurt op basis van het aantal beschikbare plaatsen. Zijn er onvoldoende plaatsen beschikbaar dan  krijg je het inschrijfgeld terug.

Promotie Kunst & Cultuur Route
De coördinatie van de toelevering van flyers, posters en programmaboekjes op diverse locaties ligt in handen van de Werkgroep Kunst & Monumenten Route.  Voor de verspreiding van posters, flyers en e.d. is elke deelnemer zelf verantwoordelijk. Elke vorm van promotie voor de Kunst  & Cultuur Route wordt op prijs gesteld.   De Werkgroep  is verantwoordelijk voor de berichtgeving in de plaatselijke dagbladen,  weekbladen en Facebook.  Om de Kunst & Cultuur Route een spraakmakend en vernieuwend evenement te laten zijn, vragen wij de exposanten zo veel mogelijk met nieuw werk te exposeren.

Intellectueel eigendom
De deelnemende kunstenaar machtigt automatisch de Kunst & Cultuur Route om beeldmateriaal van de geëxposeerde kunstwerken te gebruiken voor promotiedoeleinden.

Inrichten van de expositie
Het inrichten van de expositie gebeurt altijd in gezamenlijk overleg met mede exposanten en locatiehouder. Bij de selectiebrief vind je een lijst met telefoonnummers en adresgegevens. De kunstwerken worden door de kunstenaar aangeleverd en opgesteld/opgehangen, meestal op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan de Kunst & Cultuur Route. Soms kun je in overleg ook al eerder terecht. Deelnemers zorgen zelf voor ophangmaterialen, sokkels, etc. De organisatie kan, waar nodig, in beperkte mate assisteren. Het is aan te raden vroegtijdig een afspraak te maken om de toegewezen locatie te bekijken, of om te overleggen over de (on)mogelijkheden; in de praktijk blijkt voor veel problemen een oplossing te bestaan.

Aanwezigheid
Voor een succesvolle deelname is uw aanwezigheid tijdens de Kunst & Cultuur Route een vereiste. Als je met meerdere deelnemers op een locatie bent ingedeeld, kun je onderling een rooster maken.

Verzekering en aansprakelijkheid
De geëxposeerde kunstwerken zijn niet verzekerd tijdens de ROUTE. De werkgroep Kunst  & Cultuur Route is niet aansprakelijk bij schade aan of diefstal van uw geëxposeerde werken.

Door het deelnameformulier in te vullen verklaar je akkoord te gaan met de Voorwaarden.

Als je deel wilt nemen aan de komende Kunst & Cultuur Route verzoeken wij je het INSCHRIJFFORMULIER volledig mogelijk in te vullen.