Fotozoektocht Kunst & Cultuur Route 2019

Fotozoektocht

Tijdens de komende Kunst & Cultuur Route wordt er een eenvoudige fotozoektocht uitgezet langs alle deelnemende locaties aan de Kunst & Cultuur Route 2019 plus langs enkele locaties van panden die meedoen aan de Open Monumentendagen. De rit is uitgezet als fietstocht omdat m.n. op de zondag Willemstad niet per auto bereikbaar is.

De lengte van de rit is ongeveer 23 kilometer en start op Fort Sabina en gaat dan via Willemstad en Fijnaart naar Keenesluis.
Voor deze rit krijgt u een nauwelijks fout te rijden routebeschrijving alsmede een of meer overzichten van langs de route gemaakte genummerde of beletterde foto’s.
De bedoeling is om op een te verstrekken controle-kaart de juiste volgorde in te vullen van de cijfers of letters bij de foto’s.
Aan het einde van deze route mag u de controle-kaart inleveren, welke door de jury beoordeeld zal worden op het aantal missers, dus gemiste of foutieve foto’s.
Voor degenen met de minste fouten zullen enkele leuke prijzen ter beschikking worden gesteld.

OPMERKING: Het is mogelijk om de rit in twee gedeelten af te leggen, bijvoorbeeld op zaterdag het eerste gedeelte en dan kun je het vervolg de volgende dag afmaken en dan pas je controle-kaart in te leveren bij Keenesluis.

U kunt zich via bijgevoegd mailadres aanmelden voor deze foto zoektocht. Gaarne vermelden of u alleen rijdt of met meerdere personen.
Svp uw naam en adresgegevens vermelden.
Stuur een mailbericht naar: Rob Lormann

ATTENTIE Mocht u al eerder hebben ingeschreven via het toen gemelde mailadres, dat werkte helaas niet, dus we verzoeken u vriendelijk opnieuw in te schrijven