Terug

Culturele ANBI


Omschrijving:

De Stichting Cultuur Moerdijk is gerangschikt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat zij géén schenkbelasting verschuldigd is over ontvangen giften. Bovendien is de stichting gerangschikt als een Culturele ANBI. Dat geeft de schenker extra fiscale voordelen.

‘gewone’ giften

Een ‘gewone’ gift, bijvoorbeeld een donatie aan de Stichting Cultuur Moerdijk, is aftrekbaar voor de Inkomstenbelasting voor zover de giften totaal meer bedragen dan € 60,00 of – als dat meer is – 1% van uw verzamelinkomen, tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Bij fiscale partners geldt dat zij hun gewone giften en hun verzamelinkomen moeten samenvoegen. Voor de giftenaftrek geldt dat u het bedrag van uw gift met 25% mag verhogen indien de schenking geschiedt aan een Culturele ANBI. Voorbeeld: u schenkt € 100,00 aan de Stichting Cultuur Moerdijk. U mag van de belasting – als ook aan de andere voorwaarden is voldaan – een bedrag van € 125,00 aftrekken! Bij een belastingtarief van 38% kost de schenking van € 100,00 u netto € 52,50 en bij een belastingtarief van 52% slechts € 35,00!! Uiteraard voor zover deze schenking boven de drempel van 1% van uw verzamelinkomen uitkomt.

periodieke’ gift

Zogenoemde ‘periodieke’ giften zijn volledig aftrekbaar van het inkomen voor de Inkomstenbelasting, zonder enige drempel. Wel gelden speciale voorwaarden. Zo moet u in een notariële akte van schenking laten vastleggen dat u minstens vijf jaar achtereen minimaal eenmaal per jaar een vast bedrag geeft aan de Stichting Cultuur Moerdijk. Deze giften kunnen wel eindigen bij eerder overlijden. Ook hiervoor geldt dat u 1,25 keer het bedrag van de gedane gift in aftrek mag brengen voor de Inkomstenbelasting. Deze extra aftrek wordt toegepast over maximaal € 5.000,00 van de aan de culturele instelling gedane gift. Voorbeeld: u laat in een notariële akte vastleggen dat u de Stichting Cultuur Moerdijk gedurende minstens vijf jaar ieder jaar € 250,00 schenkt. Bij een belastingtarief van 52% kost deze schenking u – zonder dat u rekening hoeft te houden met een drempelbedrag – netto slechts € 87,50. Ofwel: de belastingdienst ondersteunt uw schenking met een extra bedrag!! Wanneer uw periodieke gift aan de Stichting Cultuur Moerdijk minimaal € 250,00 per jaar bedraagt, nemen wij de notariskosten voor onze rekening! Neem voor meer informatie contact op met onze stichting.

De Stichting Cultuur Moerdijk houdt zich bezig met allerhande culturele uitingen. Wilt u uw schenking voor een specifieke activiteit bestemmen? Dat kan! We zorgen er voor dat uw schenking uitsluitend wordt besteed aan de door u gekozen activiteit.